Soup Kitchen

Kostel Svatých apoštolů v samém srdci Manhattanu se od pondělí do pátku mění v Soup Kitchen (neziskovou organizaci poskytující potraviny potřebným). Na rozdíl od jiných míst po celém světě neservíruje pouze obědy, ale vytváří úplně novou komunitu. Scotty, Milton a Jennis, které můžeme potkat denně v dlouhé frontě na jídlo, se shodou životních událostí ocitli v těžké situaci vedoucí ke ztrátě zaměstnání a domova. Každý z nich má svůj silný příběh. Žádný z nich nebere drogy, nepije, není agresivní a k ostatním se chová s velkou pokorou. Přesto jsou postaveni na samý okraj společnosti a pro mnoho lidí přestali existovat. V Soup Kitchen na Deváté Avenue získali novou existenci, přátelé, pocit, že jsou potřební jeden pro druhého.  Zde jsou si všichni rovni bez rozdílu národnosti, barvy pleti, vyznání a ekonomické situace ať už se jedná o zaměstnance firem, co dobrovolně pomáhají s přípravou jídla, fyzioterapeutem nebo knězem. U oběda si příjemně poklábosí za zvuku klavíru či kvarteta. Záleží jestli je ten den středa a piana se ujme místní jazzman Scotty, který ví sám jaké to je být bez domova, anebo si ten den příjde zahrát některý z umělců ze samotné Broadway show.