Nobody is sleeping

Nobody is sleeping

Doba rozkvětu koloniální Havany je dávno pryč. Duch města se vytrácí. Metropole se urbanisticky mění a pomalu modernizuje, městem proudí davy turistů a z Malecónu se stává magistrála plná aut dovezených z Číny. V noci se však Havana zahalí do tmy, jen osvětlení pouličních lamp a barů prozrazuje skutečnou tvář města. Genius Loci tu ožívá, až když město utichne a ponoří se do tmy…

foto: Hana Connor, Filip Jandourek