Hijras

Hidžra/Hijra

vychází z významu slova eunuch neboli hermafrodit a odkazuje na osoby třetího pohlaví, které se necítí být ani mužem ani ženou.

V roce 2013 bangladéšská vláda uznala hidžry jako třetí pohlaví, které jim bylo zapsáno do všech dokumentů. Účelem bylo zajištění lepších životních podmínek a lidských práv. Ze slíbené státní podpory, zdravotní péče a speciálně vytvořených pracovních míst se nic nesplnilo a hidžry jsou stále na samém okraji společnosti.V Bangladéši je nyní registrováno přes půl miliónu osob třetího pohlaví.

Život hidžry v muslimské zemi je velmi obtížný. Jejich fyzické, verbální a sexuální zneužívání od útlého dětství pokračuje až do smrti. Těla zesnulých nemohou být součástí muslimských pohřebních rituálů ani být pochována na běžném hřbitově.

Převážná většina z nich žije v Dháce ve společných komunitách. Skupině obvykle vévodí jeden guru, kterému ostatní odevzdávají část svých výdělků. Mezi hlavní zdroje obživy patří žebrání, prostituce a tanec. Když se v okolních rodinách narodí dítě, hidžry bez pozvání přijdou provést rituální tanec a poté se dožadují vysoké finanční odměny pod hrozbou prokletí rodiny a dítěte samotného. Život hidžry je často spojen s užíváním drogy zvané Yaba, “potrhlá tableta”.  Tato energetická pilulka a silný sexuální stimulant pocházející z Barmy pomáhá hidžrám vyrovnat se s izolací a vyděděním z běžné společnosti.